​Giá tối đa 1 đơn vị máu, chế phẩm máu

Rate this post

Thông tư nêu rõ, đơn vị máu đạt tiêu chuẩn khi được lấy, dữ gìn và bảo vệ trong túi chất dẻo có sẵn chất chống đông và đã được làm rất đầy đủ những xét nghiệm sàng lọc bắt buộc theo lao lý .
Theo Thông tư, máu toàn phần 30 ml có giá tối đa là 109.000 đồng ; mức giá tối đa 858.000 đồng được vận dụng so với máu toàn phần 450 ml .

Chế phẩm hồng cầu được quy định giá tối đa 114.000 đồng cho khối hồng cầu từ 30 ml máu toàn phần; 838.000 đồng cho khối hồng cầu từ 450 ml máu toàn phần.

Chế phẩm huyết tương tươi ướp lạnh 30 ml có giá tối đa 64.000 đồng ; huyết tương tươi ướp lạnh 250 ml có giá tối đa 343.000 đồng. Chế phẩm huyết tương ướp lạnh 30 ml có giá tối đa 54.000 đồng ; huyết tương ướp đông 250 ml có giá tối đa 262.000 đồng .
Chế phẩm huyết tương giàu tiểu cầu 100 ml từ 250 ml máu toàn phần có giá tối đa 209.000 đồng ; huyết tương giàu tiểu cầu 150 ml từ 350 ml máu toàn phần có giá tối đa 228.000 đồng ; huyết tương giàu tiểu cầu 200 ml từ 450 ml máu toàn phần có giá tối đa 248.000 đồng .

Chế phẩm khối tiểu cầu 1 đơn vị (từ 250 ml máu toàn phần) có giá tối đa 140.000 đồng; khối tiểu cầu 4 đơn vị (từ 1.000 ml máu toàn phần) có giá tối đa 558.000 đồng…

Cũng theo Thông tư, ngân sách quà Tặng Ngay bằng hiện vật nhằm mục đích động viên, khuyến khích, tu dưỡng sức khỏe thể chất so với người hiến máu toàn phần tình nguyện một đơn vị máu thể tích 250 ml là 100.000 đồng ; một đơn vị máu thể tích 350 ml là 150.000 đồng ; một đơn vị máu thể tích 450 ml là 180.000 đồng .

Chi phí quà tặng bằng hiện vật nhằm động viên khuyến khích, bồi dưỡng sức khỏe đối với người hiến tình nguyện gạn tách các thành phần máu (khối tiểu cầu, khối bạch cầu hạt, tế bào gốc máu ngoại vi…) với một chế phẩm có thể tích từ 250 – 400 ml là 150.000 đồng; thể tích từ 400 – 500 ml là 200.000 đồng; thể tích từ 500 – 650 ml là 250.000 đồng.

giá thành tương hỗ đi lại so với người hiến máu tình nguyện trung bình tối đa là 50.000 đồng / người / lần hiến máu .
Theo Thông tư, ngân sách tu dưỡng trực tiếp cho người hiến máu chuyên nghiệp so với người hiến máu toàn phần là từ 195.000 đồng – 430.000 đồng ; so với người hiến gạn tách những thành phần máu từ 400.000 đồng – 700.000 đồng .
Quy định trên được vận dụng từ ngày 1-6-2017 .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.