Leana Wen: Những điều mà bác sĩ của bạn không công khai | TED Talk Subtitles and Transcript | TED

Rate this post

Cuối cùng, tôi đã tiến hành
một nghiên cứu nhằm tìm ra
mọi người muốn biết điều gì về y tế.
Tôi không chỉ muốn khảo sát
các bệnh nhân ở trong bệnh viện
mà cả những người bình thường.
Vậy là hai sinh viên của tôi,
Suhavi Tucker và Laura Johns,
đã tiến hành khảo sát
ở trên đường phố.
Họ đi tới các ngân hàng,
quán cà phê, các trung tâm cao cấp,
các nhà hàng Trung Quốc và các bến tàu.
Họ đã tìm ra điều gì?
Vâng, khi chúng tôi hỏi mọi người,
”Bạn muốn biết gì về vấn đề
chăm sóc sức khỏe của bạn?”
mọi người trả lời bằng những gì
họ muốn biết về các bác sĩ
bởi vì người ta hiểu rằng
vấn đề chăm sóc sức khỏe
là sự tương tác cá nhân
giữa họ và các bác sĩ.
Khi được hỏi:
”Bạn muốn biết gì về bác sĩ của mình?”
Mọi người đưa ra 3 câu trả lời khác nhau.
Một vài người muốn biết
khả năng của bác sĩ như thế nào
và được chứng nhận hành nghề y ra sao
Một vài người muốn biết chắc chắn
bác sĩ không thiên vị
và đưa ra các quyết định
dựa trên các bằng chứng và khoa học,
chứ không phải dựa vào
người trả tiền cho họ.
Đáng ngạc nhiên là
có rất nhiều người muốn biết
một vài điều khác về bác sĩ.
Jonathan, sinh viên luật, 28 tuổi,
nói rằng anh muốn tìm được bác sĩ
cảm thấy thoải mái với bệnh nhân LGBT
và chuyên về sức khỏe người đồng tính.
Serena, kế toán viên 32 tuổi,
cho rằng điều quan trọng là bác sĩ
chia sẻ với cô những giá trị của cô
khi liên quan đến sự lựa chọn sinh sản
và quyền của phụ nữ.
Frank, chủ cửa hàng phần cứng, 59 tuổi,
chẳng thích đi tới bác sĩ chút nào
và muốn tìm được bác sĩ
tin vào y học dự phòng trước
nhưng cũng thoải mái với
y học phi tập quán
Từng người một,
những người tham gia chia sẻ với chúng tôi
rằng mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân
là một mối quan hệ mật thiết
bởi họ cho bác sĩ thấy cơ thể của mình
nói với bác sĩ những bí mật thầm kín nhất,
họ muốn trước hết hiểu được
những giá trị của bác sĩ.
Chỉ vì các bác sĩ
phải gặp từng bệnh nhân
không có nghĩa là các bệnh nhân
phải gặp từng bác sĩ.
Mọi người muốn biết về
các bác sĩ của họ đầu tiên
vì thế họ có đưa ra sự lựa chọn
với thông tin đầy đủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.