Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

Rate this post

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, là cơ quan đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội dưới sự lãnh đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương Việt Nam. Các Ban Tổ chức, Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương giúp Trung ương hướng dẫn và kiểm tra công tác chính trị và công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong quân đội.[1]

Cơ quan tiền thân của Tổng cục chính trị là Cục Chính trị, được thành lập tháng 9 năm 1945 theo chỉ thị của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương nhằm quản lý công tác chính trị trong các lực lượng vũ trang do Việt Minh lãnh đạo, mà nòng cốt là Việt Nam Giải phóng quân. Lãnh đạo đầu tiên của Cục là Văn Tiến Dũng[2].

Ngày 2 tháng 3 năm 1946, Kháng chiến Ủy viên Hội được xây dựng với Võ Nguyên Giáp làm quản trị. Đến ngày 25 tháng 3 năm 1946, với Sắc lệnh số 34 – NV của quản trị nhà nước liên hiệp kháng chiến ký, đã đặt Chính trị Cục trở thành một trong 10 cơ quan trình độ của Bộ Quốc phòng. Lãnh đạo Cục Chính trị là Hoàng Đạo Thúy với chức vụ Cục trưởng Chính trị Cục. Từ ngày 24 tháng 4 năm 1946, Hoàng Văn Hoan sửa chữa thay thế giữ chức Cục trưởng .

Bên cạnh đó, ngày 6 tháng 5 năm 1946, Kháng chiến Ủy viên Hội đổi tên thành Quân sự Ủy viên Hội theo Sắc lệnh 60-SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gọi tắt là Quân ủy hội. Một Cục Chính trị khác được thành lập trực thuộc Quân ủy hội, do Trần Huy Liệu giữ chức Chính trị Cục trưởng, với Trần Độ làm phụ tá[3].

Mãi đến cuối tháng 11 năm 1946, Bộ Quốc phòng được sáp nhập với Quân sự Ủy viên Hội thành Bộ Quốc phòng – Tổng Chỉ huy, do Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Chỉ huy Quân đội toàn nước theo Sắc lệnh 230 – SL ngày 30 tháng 11 năm 1946 của quản trị nước. Cục Chính trị của Bộ Quốc phòng và Cục Chính trị của Quân ủy hội sáp nhập lại thành Cục Chính trị, thường trực Bộ Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Nước Ta. Lãnh đạo Cục Chính trị một lần nữa giao cho Văn Tiến Dũng ( quyền Cục trưởng từ tháng 12 năm 1946, chính thức từ ngày 12 tháng 2 năm 1947 ). Từ ngày 18 tháng 10 năm 1949, Cục trưởng Cục Dân quân Lê Liêm kiêm chức Cục trưởng Cục Chính trị .

Tháng 7 năm 1950, Cục Chính trị được nâng lên thành Tổng cục chính trị, trực thuộc Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia và dân quân Việt Nam theo tinh thần Sắc lệnh 121-SL ngày 11 tháng 7 năm 1950. Mãi đến sau năm 1975, khi Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam chấm dứt hoạt động, Tổng cục chính trị chuyển về thành một cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Ngày 20 tháng 7 năm 2005, Bộ Chính trị thông qua Nghị quyết ố 51-NQ/TW về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Theo đó, ngoài cấp trưởng đứng đầu một đơn vị thì còn có Chính ủy, Chính trị viên (trước là cấp phó về chính trị).[4]

Theo đó ngày 21 tháng 11 năm 2011, Ban Bí thư ra Quy định số 50 – QĐ / TW về Tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Nước Ta nhằm mục đích xác lập đúng vai trò, công dụng và triển khai xong chính sách triển khai theo Nghị quyết 51/2005 / Bộ Chính trị. [ 4 ]

Lãnh đạo lúc bấy giờ[sửa|sửa mã nguồn]

  • Đại tướng Lương Cường – Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương

Phó Chủ nhiệm[sửa|sửa mã nguồn]

  • Trung tướng Trịnh Văn Quyết – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương
  • Thượng tướng Đỗ Căn Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị

Hệ thống cơ quan Chính trị trong Quân đội[sửa|sửa mã nguồn]

  • Tổng cục chính trị thuộc Bộ Quốc phòng
  • Cục Chính trị thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các Quân khu, Quân chủng, Tổng cục, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Học viện Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân đoàn, Binh chủng và tương đương.
  • Phòng Chính trị thuộc các Sư đoàn, Lữ đoàn, Vùng Cảnh sát biển, Bộ CHQS tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Bộ CHBP tỉnh, thành phố trực thuộc TW và tương đương.
  • Ban Chính trị thuộc các Trung đoàn, Ban chỉ huy quân sự quận, huyện, thị xã và tương đương.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị qua những thời kỳ[sửa|sửa mã nguồn]

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị qua những thời kỳ[sửa|sửa mã nguồn]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.