Nghiệm thu thành công Đề tài “Xác định sự phân bổ quần thể véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue và một số yếu tố liên quan tại tỉnh Hà Tĩnh”

Rate this post

Đề tài “ Xác định sự phân chia quần thể véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue và 1 số ít yếu tố tương quan tại Tỉnh thành phố Hà Tĩnh ” do tiến sỹ Nguyễn Lương Tâm – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ nhiệm đề tài .Tiến sỹ Nguyễn Lương Tâm, Giám đốc CDC Hà Tĩnh. Chủ nhiệm đề tài báo cáo tại hội nghị nghiệm thu

Với mục tiêu xác định sự phân bổ và mật độ quần thể véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue tại Hà Tĩnh; xác định các yếu tố liên quan tới sự phân bổ và phát triển của véc tơ truyền bệnh xuất huyết Dengue trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tiến sỹ Đường Công Lự – PGĐ Sở Y tế tham gia phát biểu đóng góp ý kiến

Qua 12 tháng nghiên cứu (từ tháng 9/2019 đến tháng 8/2020), nhóm nghiên cứu đã xác định sự có mặt của hai loài muỗi Aedes tại Hà Tĩnh; ổ bọ gậy nguồn của muỗi Aedes tại Hà Tĩnh đa dạng và phong phú về chủng loại, tập trung nhiều tại các dụng cụ chứa nước như: bể, phế thải, lốp xe, chum, vại, lu. Tỷ lệ dương tính với bọ gậy khu vực đồng bằng cao nhất.

Các thành viên hội đồng tham gia đóng góp ý kiếnBên cạnh đó, những yếu tố như nhiệt độ, nhiệt độ, lượng mưa tại thành phố Hà Tĩnh cũng tương quan đến tỷ lệ tăng trưởng muỗi Aedes. Qua đó, nhóm nghiên cứu đã xác lập kỹ năng và kiến thức, thái độ, thực hành thực tế về phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue của người dân tại TP Hà Tĩnh còn chưa đúng, chưa đủ. Từ đó, nhóm nghiên cứu đề tài cũng đã đưa ra những giải pháp nhằm mục đích nâng cao kiến thức và kỹ năng cho người dân chủ động phòng, chống sốt xuất huyết .Ông Đỗ Khoa Văn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu kết luận nghiệm thuHội đồng nghiệm thu sát hoạch và những đại biểu nhìn nhận cao sự sẵn sàng chuẩn bị công phu, và chứng minh và khẳng định tác dụng nghiên cứu của Đề tài đã thấy rõ được sự phân chia quần thể véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue và một số ít yếu tố tương quan tại Tỉnh thành phố Hà Tĩnh. Nhóm nghiên cứu đã đưa ra tiềm năng tương thích, nội dung rõ ràng, không trùng lặp, tập trung chuyên sâu chú trọng đến khai thác yếu tố nhận thức của hội đồng, có tính Phần Trăm cao, bố cục tổng quan rất đầy đủ, cung ứng với một đề tài cấp tỉnh …. Hội đồng nhìn nhận đề tài thực thi tốt, đạt những tiềm năng đề ra. 7/7 thành viên hội đồng nhất trí trải qua đề tài cấp tỉnh và đề tài sẽ được vận dụng cho công tác làm việc phòng chống sốt xuất huyết trong thời hạn tới .

 Tuấn Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.