Hộp thư “điều em muốn nói” – Tài liệu text

Rate this post
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản vừa đủ của tài liệu tại đây ( 6.38 MB, 79 trang )

điều chỉnh các hoạt động giáo dục, sinh hoạt

sao cho phù hợp. Bên cạnh đó, hộp thư này

còn có ý nghĩa giúp các em nhận biết mình là

một thành vieencuar nhà trường và quyền cơ

bản của trẻ em được tạo điều kiện thể hiện

( quyền được học tập, quyền được vui chơi,

quyền được tham gia ý kiến…). Từ đó các em

có ý thức, tự giác và chủ động khi tham gia

các hoạt động của chính các em.

– Cách xây dựng: Hộp thư có thể được làm

bởi PHHS hoặc GV cùng HS thực hiện.GV

và HS cùng trang trí thêm những hình ảnh

vui nhộn cho hộp thư và đặt nó tại các vị trí

thuận tiện trong lớp, vừa tầm với của học

sinh. Một số nơi còn thêm các biện pháp bảo

vệ cho hộp thư sao cho chỉ những người có

trách nhiệm mở hộp mới được mở để đảm

bảo giữ kín những thông tin của học sinh.

– Cách sử dụng: GV giải thích cho HS về

mục đích của hộp thư. Khuyến khích các em

sử dụng hộp thư này để giúp cho tình hình và

điều kiện của lớp học, trường học được cải

thiện tốt hơn. GV nên nhấn mạnh tới việc học

sinh không cần thiết đề tên mình trong thư

nếu muốn. Lớp học cần phải lập ban phụ trách

gồm các thành viên: đại diện BGH ( nếu cần),

HĐTQ HS, GV… mở hộp thư hàng

ngayfhoawcj hàng tuần để ghi nhận, trả lời

những ý kiến của HS cũng như giải quyết các

vấn đề nảy sinh trong lớp, trong trường

Tốt nhất nên mở hộp thư hàng ngày để đảm

bảo cập nhật và giải quyết kịp thời những

vấn đề mới phát sinh. GV lưu ý, những vấn

đề mang tính cá nhân thì trao đổi với cá nhân

HS, những vấn đề mang tính chất tập thể thì

cần có sự trao đổi, bàn bạc trước lớp để tìm

ra phương án giải quyết.

4. Hộp thư bè bạn.

– Mục đích: Hộp thư bè bạn tạo cơ hội cho

GV và HS trong lớp được chia sẻ những cảm

xúc, suy nghĩ; hình thành cho học sinh thói

quen quan tâm, chia sẻ với mọi người; rèn

luyện học sinh biết tôn trọng sự riêng tư của

bạn; góp phần nâng cao năng lực sử dụng

tiếng việt của các em. Công cụ này còn là

cách để giáo viên động viên, khích lệ học

sinh, hiểu được học sinh.

– Cách xây dựng.

Bước 1: Giáo viên cho mỗi học sinh tạo một hộp

thư nhỏ từ các vật dụng như hộp cát – tông nhỏ,

giấy bìa, tranh ảnh, giấy màu, giấy trắng…. GV

để học sinh tự vẽ, cắt dán, trang trí những hình

ảnh mà các em yêu thích. Trên mỗi hộp thư cá

nhân có tên của học sinh. GV có thể hỗ trợ HS,

HS cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau để tạo hộp thư.

Công việc này cũng có thể thực hiện ở nhà với

sự hỗ trợ của PHHS. GV cần lưu ý về kích cỡ

tối đa cho mỗi hộp thư cá nhân.

Bước 2: Cùng gắn những hộp thư cá nhân

của học sinh của cả lớp tại một vị trí, hoặc

chia thành các nhóm. Cần trang trí hộp thư

bè bạn của lớp/nhóm. Lưu ý gắn các hộp

thư ở vị trí đảm bảo tất cả các HS trong lớp

đều có thể với tới được.

– Cách sử dụng

GV cùng trao đổi với HS về tác dụng của hộp thư

bè bạn; giải thích cho mỗi học sinh thấy mỗi cá

nhân trong lớp đều có một hộp thư riêng nên bất cứ

điều gì học sinh muốn chia sẻ, trao đổi với bạn

hoặc cô giáo, các em có thể viết thư và bỏ vào hộp

thư riêng của bạn/ cô giáo. Các em có thể đề tên

của mình trong thư hoặc không. GV nên sử dụng

hộp thư bè bạn để khích lệ, động viên, góp ý với

HS mà không làm các em xấu hổ trước lớp. GV có

thể bỏ vào hộp thư cá nhân của các em những bài

toán, câu đố tăng thêm hứng thú học tập cho các

em.

GV nên dành thời gian vào giờ nghỉ giải lao

hay các buổi sinh hoạt tập thể để học sinh

viết thư cho nhau. GV nên thường xuyên sử

dụng hộp thư này để tạo phong trào và hình

thành dần thói quen chia sẻ trong lớp.

– Cách quản lí: GV có thể giao cho một ban

phụ trách việc bảo quản và phát hiện những

rách rời, hỏng hóc của các hộp thư để cùng

sửa chữa. Các cá nhân có ý thức bảo quản và

thường xuyên kiểm tra hộp thư của mình.

– Cách quản lí: GV có thể giao cho một ban

phụ trách việc bảo quản hộp thư và phát hiện

những hỏng hóc để cùng sửa chữa. Tuy

nhiên GV cần cho HS hiểu răng tất cả tài sản

của, trường học đều do từng cá nhân HS có

ý thức bảo quản và giữ gìn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.