Quân đội Hoa Kỳ – Wikipedia tiếng Việt

Rate this post

Quân đội Hoa Kỳ hay Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ (tiếng Anh: United States Armed Forces) là tổng hợp các lực lượng quân sự thống nhất của Hoa Kỳ. Các lực lượng này gồm có Lục quân, Hải quân, Thủy quân lục chiến, Không quân, Tuần duyên và Lực lượng Vũ trụ.

Hoa Kỳ có một truyền thống cuội nguồn dân sự trấn áp quân sự chiến lược can đảm và mạnh mẽ. Trong lúc Tổng thống Hoa Kỳ là người chỉ huy tổng thể và toàn diện về quân sự chiến lược thì Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, một bộ hành chính liên bang, đóng vai trò là cơ quan chính nơi mà những chủ trương quân sự chiến lược được triển khai. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ do Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ chỉ huy. Bộ trưởng là một người thuộc giới dân sự và là một thành viên trong Nội các Hoa Kỳ. Bộ trưởng cũng ship hàng trong vai trò tư lệnh quân sự chiến lược đứng thứ hai sau Tổng thống Hoa Kỳ. Để điều phối hành vi quân sự chiến lược với ngoại giao, Tổng thống Hoa Kỳ có một Hội đồng An ninh Quốc gia với một vị cố vấn bảo mật an ninh vương quốc chỉ huy để hội ý. Cả Tổng thống Hoa Kỳ và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ được cố vấn bởi một Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hoa Kỳ gồm sáu thành viên là chỉ huy của những quân chủng. Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hoa Kỳ do Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ và Tổng tham mưu phó Liên quân Hoa Kỳ chỉ huy .Tất cả năm quân chủng được đặt dưới quyền hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, trừ Tuần duyên Hoa Kỳ được đặt dưới quyền của Bộ Nội an Hoa Kỳ vào năm 2003 sau khi có việc tái tổ chức triển khai chính phủ nước nhà theo sau vụ tiến công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tuần duyên Hoa Kỳ hoàn toàn có thể được thuyên chuyển sang Bộ Hải quân Hoa Kỳ theo lệnh của Tổng thống hay Quốc hội Hoa Kỳ trong thời chiến. [ 3 ] Tất cả năm lực lượng vũ trang là trong số 7 lực lượng đồng phục của Hoa Kỳ ; hai lực lượng còn lại là Đoàn Ủy nhiệm Y tế Công cộng Hoa Kỳ và Đoàn Ủy nhiệm Quản trị Khí quyển và Đại dương Quốc gia .

Từ lúc lập quốc, quân sự đã đóng vai trò quyết định trong lịch sử Hoa Kỳ. Ý nghĩa mang tính định hình và sự thống nhất quốc gia đã được hình thành từ các chiến thắng như các cuộc chiến chống hải tặc Barbary cũng như Chiến tranh 1812. Mặc dù vậy, những người sáng lập ra Hoa Kỳ vẫn nghi ngờ về một lực lượng quân sự thường trực (vì lo sợ một kẻ độc tài nào đó có thể dùng lực lượng quân sự để thao túng đất nước) cho đến khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ thì một quân đội hiện dịch lớn mạnh mới được chính thức thiết lập

Đạo luật An ninh Quốc gia Hoa Kỳ 1947, được trải qua sau Chiến tranh quốc tế thứ hai và trong thời hạn khởi đầu xảy ra Chiến tranh lạnh, đã tạo nên khung sườn cho Quân đội Hoa Kỳ văn minh. Đạo luật này đã sáp nhập những bộ cấp nội những là Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ và Bộ Hải quân Hoa Kỳ thành Tổ chức Quân sự Quốc gia ( sau đó đổi tên thành Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vào năm 1949 ). Đạo luật này cũng lập ra Bộ Không quân Hoa Kỳ ( đặt dưới quyền của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ) và Hội đồng An ninh Quốc gia .Quân đội Hoa Kỳ là một trong những quân đội lớn nhất tính theo quân số. Nguồn nhân lực của Quân đội Hoa Kỳ là từ số lượng lớn những người tự nguyện ship hàng mặc dầu chủ trương quân dịch cũng từng được sử dụng nhiều lần trong quá khứ cả thời chiến cũng như thời bình nhưng nó đã không được dùng kể từ năm 1972. Tính đến năm 2010, Hoa Kỳ tiêu tốn khoảng chừng 692 tỉ đô la Mỹ mỗi năm để hỗ trợ vốn cho những lực lượng quân sự chiến lược của mình, [ 4 ] chiếm khoảng chừng 42 Phần Trăm tiêu tốn quân sự chiến lược quốc tế. [ 5 ] Tính chung, những lực lượng vũ trang Hoa Kỳ chiếm hữu số lượng lớn những trang bị mạnh và tiên tiến và phát triển mà giúp cho họ năng lực lớn cả về phòng thủ và tiến công .
Quân đội Lục địa Hoa Kỳ trong chiến tranh giành độc lập 3-1783Lịch sử Quân đội Hoa Kỳ khởi đầu từ năm 1775, thậm chí còn trước khi Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ sinh ra để lưu lại việc thiết lập nên vương quốc Hoa Kỳ. Lục quân Lục địa, Hải quân Lục địa, và Thủy quân lục chiến Lục địa đã được xây dựng khi kết thúc thành công xuất sắc Đệ nhị Quốc hội Lục địa để bảo vệ vương quốc non trẻ khỏi Đế quốc Anh trong cuộc Chiến tranh Cách mạng Mỹ .Các lực lượng vũ trang này bị giải thể vào năm 1784 sau Hiệp định Paris ( 1783 ) kết thúc chiến tranh giành độc lập. Quốc hội Hợp bang xây dựng Lục quân Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 6 năm 1784, tuy nhiên trong một thời hạn dài Hoa Kỳ không có một quân đội thường trực chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Việc trải qua Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1787 đã cho Quốc hội Hoa Kỳ quyền lực tối cao ” thiết kế xây dựng và tương hỗ những lực lượng lục quân “, ” tạo ra và duy trì một lực lượng thủy quân ” và ” tạo ra những luật lệ cho cơ quan chính phủ và lao lý so với những lực lượng thủy quân và bộ binh ” cũng như quyền tuyên chiến và giao cho Tổng thống Hoa Kỳ nghĩa vụ và trách nhiệm làm tổng tư lệnh quân đội .

Các vụ căng thẳng gia tăng vào nhiều thời điểm khác nhau với Đế quốc Anh và Pháp qua Chiến tranh Quasi và Chiến tranh 1812 đã làm cho Hải quân Hoa Kỳ (thành lập vào ngày 13 tháng 10 năm 1775) và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ (thành lập 10 tháng 11 năm 1775) phát triển nhanh chóng. Tuần duyên Hoa Kỳ có nguồn gốc từ việc thành lập Sở Quan thế Biển Hoa Kỳ (Revenue Cutter Service) năm 1790; cơ quan này được nhập với Sở Cứu cấp Nhân mạng Hoa Kỳ (United States Life-Saving Service) năm 1915 để thành lập Tuần duyên Hoa Kỳ. Không quân Hoa Kỳ được thành lập như một quân chủng độc lập vào năm 1947; nó có nguồn gốc từ việc thành lập Sư đoàn Không gian thuộc Binh chủng Truyền tin năm 1907 và là một bộ phận thuộc Lục quân Hoa Kỳ trước khi nó trở thành một quân chủng độc lập.

Chi tiêu quân sự chiến lược Hoa Kỳ từ năm 1910 đến năm 2007 theo Xác Suất GDPHoa Kỳ có ngân sách quốc phòng lớn nhất trên quốc tế. [ 5 ] Năm ngân sách 2010, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có ngân sách cơ bản là 533,8 tỉ đô la Mỹ. Bộ quốc phòng xin thêm 130,0 tỷ đô la để dùng cho những hoạt động giải trí ở hải ngoại trong cuộc Chiến tranh chống khủng bố và xin thêm 33 tỷ đô la trọn năm để tiêu tốn thêm cho việc hỗ trợ vốn những hoạt động giải trí ở hải ngoại. [ 4 ] [ 6 ] [ 7 ] Ngoài tiêu tốn trực tiếp của Bộ Quốc phòng, Hoa Kỳ còn tiêu tốn thêm từ 218 – 262 tỉ hàng năm cho những chương trình có tương quan đến quốc phòng khác như chương trình phúc lợi cho cựu chiến binh, bảo mật an ninh trong nước, bảo dưỡng vũ khí hạt nhân, và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ .Theo quân chủng, 225,2 tỉ dành cho Lục quân Hoa Kỳ, 171,7 tỉ cho Hải quân Hoa Kỳ và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, 160,5 tỉ cho Không quân Hoa Kỳ và 106,4 tỉ tiêu tốn tổng quát cho quốc phòng. [ 8 ] Theo bộ phận tính năng, 154,2 tỉ cho nhân sự, 283,3 tỉ cho hoạt động giải trí và bảo dưỡng, 140,1 tỉ tiêu tốn cho trang thiết bị vũ khí, 79,1 tỉ nghiên cứu và điều tra và tăng trưởng, 23,9 tỉ tiêu tốn cho kiến thiết quân sự chiến lược và 3,1 tỉ tiêu tốn cho gia cư. [ 9 ]Năm ngân sách 2009, những chương trình quốc phòng chính cũng liên tục được hỗ trợ vốn. 4,1 tỉ được dùng cho những phi cơ F-22 Raptor thế hệ mới với thêm 22 phi cơ xuất xưởng trong tài khóa 2009. 6,7 tỉ dùng cho phi cơ F-35 Lightning II vẫn đang được tăng trưởng. 16 phi cơ sẽ được giao theo ngân sách này. Chương trình ” mạng lưới hệ thống tác chiến tương lai ” hoàn toàn có thể tiêu tốn khoảng chừng 3,6 tỉ dành cho tăng trưởng nó. Tổng số 12,3 tỉ dùng cho phòng không chống tên lửa gồm có những mạng lưới hệ thống phòng không ” Patriot CAP “, PAC-3 và SBIRS-High. 720 triệu cũng được tiêu tốn để thiết lập một nơi phòng không chống tên lửa thứ ba ở châu Âu. 4,2 tỉ cũng được dùng để liên tục chương trình thay thế sửa chữa những hàng không mẫu hạm. Với sự thiết lập Bộ tư lệnh Hoa Kỳ ở châu Phi, 389 triệu được dùng để tăng trưởng và duy trì bộ tư lệnh mới này. [ 10 ]Năm 2019, ngân sách tiêu tốn cho quân sự chiến lược của Hoa Kỳ tăng 5,3 % so với năm 2018. Tổng chi tiêu là 732 tỷ USD ( chiếm 38 % tổng tiêu tốn quân sự chiến lược của toàn quốc tế ) [ 11 ]
Tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2009 có đến 1.454.515 người đang Giao hàng [ 12 ] trong Quân đội Hoa Kỳ và khoảng chừng thêm 848.000 người đang trong 7 thành phần trừ bị. [ 2 ] Tuy nhiên toàn bộ đều là những người tình nguyện Giao hàng quân sự chiến lược. Chính sách quân dịch cưỡng bách hoàn toàn có thể được triển khai theo lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ và phải được sự đồng ý chấp thuận của Quốc hội Hoa Kỳ. Quân đội Hoa Kỳ có binh sĩ trú đóng khắp nơi trên quốc tế, và đứng hạng 2 trên quốc tế sau Quân đội Giải phóng Nhân dân của Trung Quốc tính theo quân số .Đầu năm 2007, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates đã ý kiến đề nghị với Tổng thống Hoa Kỳ ngày càng tăng quân số của Lục quân và Thủy quân lục chiến để phân phối nhu yếu Chiến tranh chống khủng bố. [ 13 ] Hiện tại những kế hoạch là ngày càng tăng Lục quân lên đến 547.400 và Thủy quân lục chiến lên đến 202.000 vào năm 2012. Việc ngày càng tăng quân số sẽ tiêu tốn tổng số tiền là 90,7 tỉ từ năm 2009 đến 2013 trong khi đó Hải quân và Không quân phải cắt giảm có giới hạn chế lực lượng của họ. [ 14 ]Giống như đa phần quân đội, những thành viên Quân đội Hoa Kỳ đều giữ một cấp bậc quân sự chiến lược như sĩ quan, cấp chuẩn úy, hạ sĩ quan hay binh sĩ và hoàn toàn có thể được thăng cấp .

Nhân sự theo quân chủng[sửa|sửa mã nguồn]

Tính đến tháng 2 năm 2018. [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]
Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2008, Quân đội Hoa Kỳ đồn trú tại hơn 820 địa thế căn cứ và cơ sở ở tối thiểu 135 vương quốc. [ 22 ] Một số nơi có quân số đông nhất là ở Iraq với 142.000 quân, Đức với 56.222 quân, Nhật Bản với 33.122 quân, Nước Hàn với 28.500 quân, Afghanistan với 31.100 quân và tại Ý và Vương quốc Anh mỗi nơi có khoảng chừng 9.700 quân. Các số liệu này thường biến hóa vì những đơn vị chức năng luôn được tiến hành và rút đi liên tục .Tổng cộng có chừng 84.488 quân nhân đóng quân tại châu Âu, 154 tại những vương quốc cựu Liên Xô, 70.719 tại Đông Á và Thái Bình Dương, 7.850 tại Bắc Phi, Cận Đông, và Nam Á, 2.727 tại Hạ-Sahara châu Phi và 2.043 tại Tây Bán cầu trừ Hoa Kỳ .

Bao gồm các vùng quốc hải Hoa Kỳ và các tàu nổi trong hải phận của Hoa Kỳ.

Tổng số 1.118.027 quân nhân đang Giao hàng tại Hoa Kỳ và những vùng chủ quyền lãnh thổ của mình ( gồm có những tàu nổi ). [ 23 ] Phần lớn khoảng chừng 883.430 quân nhân đóng quân tại nhiều địa thế căn cứ bên trong Hoa Kỳ Lục địa. Có thêm 36.827 tại Hawaii và 19.828 tại Alaska. Có khoảng chừng 90.218 quân nhân trên những vùng biển trong khi đó có 2.970 quân nhận tại hòn đảo Guam và 137 tại Puerto Rico .

Các cấp bậc nhân sự[sửa|sửa mã nguồn]

Ghi chú tiếng Anh :

 • Enlisted rank hay chính xác hơn enlisted rate: có nghĩa là bậc lương cho nhóm quân nhân có cấp bậc từ tân binh cho đến hạ sĩ quan cao cấp nhất. Trong thứ tự bậc lương bắt đầu từ bậc lương E-1 (tân binh) cho đến bậc lương cao nhất là E-9 (thượng sĩ cao cấp)
 • Enlisted: để chỉ riêng nhóm binh sĩ. Bậc lương của nhóm này có thể từ E-1 đến E-3 hoặc E-4
 • Non-commissioned officers (sát nghĩa là các viên chức không ủy nhiệm): để chỉ nhóm hạ sĩ quan. Bậc lương của nhóm này có thể từ E-4 đến E-9
 • Warrant officers: có thể nói tương đương chuẩn úy trong tiếng Việt vì trên hạ sĩ quan và dưới sĩ quan. Tuy nhiên có sự khác biệt với cấp bậc trong tiếng Việt là nhóm chuẩn úy này có một số cấp bậc phụ nữa, thí dụ như chuẩn úy 1, chuẩn úy 2,…
 • Commissioned officers (sát nghĩa là viên chức ủy nhiệm): để chỉ nhóm sĩ quan từ thiếu úy lên đến đại tướng (thống tướng và đại thống tướng là 2 trường hợp đặc biệt)

Những binh sĩ Giao hàng tương lai thường được tuyển mộ từ những trường trung học và ĐH, tuổi tuyển mộ được nhắm vào là từ 17 đến 39. Những người nộp đơn xin hoàn toàn có thể ghi danh lúc 17 tuổi nhưng với sự đồng ý chấp thuận của một trong hai cha mẹ là cha mẹ hay người giám hộ và sau đó sẽ tham gia vào chương trình nhập ngũ trì hoãn. Trong chương trình này, những người nộp đơn được cho thời cơ tham gia vào những hoạt động giải trí có tương quan đến quân sự chiến lược được bảo trợ tại địa phương mà hoàn toàn có thể gồm có từ những môn thể thao đến tranh tài được hướng dẫn bởi những nhân viên cấp dưới tuyển mộ nhập ngũ hay những văn phòng liên lạc quân sự chiến lược khác .

Sau khi nhập ngũ, những tân binh này trải qua sự huấn luyện cơ bản (còn được biết với tên gọi “boot camp” trong Hải quân, Tuần duyên và Thủy quân lục chiến), theo sau đó là học ngành chuyên nghiệp quân sự chính của mình tại một trong nhiều cơ sở huấn luyện trên khắp thế giới. Mỗi quân chủng tiến hành huấn luyện tân binh khác nhau.

Ban đầu, những tân binh không có trình độ giáo dục cao hay bậc ĐH sẽ có bậc lương E-1, và thường sẽ được thăng bậc lên E-2 ngay sau khi hoàn thành xong xong huấn luyện và đào tạo cơ bản. Các quân chủng khác nhau có những chương trình khuyến khích khác nhau so với những tân binh, thí dụ như cấp bậc bắt đầu cao hơn nếu có học ĐH và trình làng bạn hữu ĐK nhập ngũ. Tham dự vào chương trình nhập ngũ trì hoãn là một cách những người nhập ngũ hoàn toàn có thể có được cấp bậc trước khi họ khởi sự đi huấn luyện và đào tạo cơ bản .Có một số ít tiêu chuẩn bậc lương được được cho phép khác nhau trong mỗi nhóm bậc lương binh sĩ ( từ E-1 đến E-3 ) và mỗi quân chủng cũng khác nhau. Những người đầu quân trong Lục quân hoàn toàn có thể được bậc lương bắt đầu E-4 nếu có một bằng cấp bốn năm tuy nhiên bậc lương bắt đầu cao nhất thường là E-3 .

Hạ sĩ quan[sửa|sửa mã nguồn]

Rất ít ngoại lệ, để trở thành một hạ sĩ quan trong Quân đội Hoa Kỳ những quân nhân phải triển khai từ từ qua những cấp bậc từ binh sĩ. Tuy nhiên, không giống như thăng cấp trong nhóm binh sĩ, thăng cấp trong nhóm hạ sĩ quan thường là nhờ vào năng lượng cạnh tranh đối đầu với đồng đội. Các cấp bậc hạ sĩ quan khởi đầu từ bậc lương E-4 hay E-5, tùy thuộc quân chủng và thường đạt đến bậc lương này trong khoảng chừng thời hạn từ 3 đến 6 năm tại ngũ. Các hạ sĩ quan cấp thấp đóng vai trò như những người quản trị cấp 1 so với nhóm binh sĩ hay vai trò của tiểu đội trưởng, đào tạo và giảng dạy những binh sĩ về trách nhiệm của họ và hướng dẫn họ thăng quan tiến chức .

Trong khi được xem là thuộc nhóm hạ sĩ quan theo luật, các hạ sĩ quan cao cấp trong tiếng Anh gọi là senior non-commissioned officer (SNCOs) hay Chief Petty Officer trong Hải quân Hoa Kỳ và Tuần duyên Hoa Kỳ và staff non-commissioned officers trong Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, thực hiện các nhiệm vụ thiên về lãnh đạo hơn là chuyên môn kỹ thuật. Thăng cấp lên đến hạ sĩ quan cao cấp có cấp bậc từ E-7 đến E-9 (E-6 đến E-9 trong Thủy quân lục chiến) là do phấn đấu cao của bản thân. Bậc lương từ E-8 và E-9 bị giới hạn theo luật liên bang là đến 2,5 phần trăm cho toàn quân đội và một phần trăm toàn lực lượng binh sĩ và hạ sĩ quan của một quân chủng. Các hạ sĩ quan cao cấp đóng vai trò lãnh đạo các đơn vị nhỏ và làm việc trong bộ tham mưu. Một số hạ sĩ quan cao cấp điều hành các chương trình có cấp bậc tổng hành dinh và một số ít được chọn nắm giữ các trách nhiệm ở cấp bậc cao nhất trong cơ cấu tổ chức quân đội. Đa số các tư lệnh đơn vị có một viên hạ sĩ quan cao cấp làm cố vấn. Tất cả các hạ sĩ quan cao cấp được trông mong là chỉ dẫn cho các hạ sĩ quan cấp thấp cũng như các binh sĩ trong bộ phận trách nhiệm của mình. Một tân binh thông thường phải mất 10 đến 16 năm quân ngũ để thăng chức đến cấp bậc hạ sĩ quan cao cấp.

Mỗi quân chủng trong năm quân chủng đều có một hạ sĩ quan hạng sang làm cố vấn ở cấp bậc bộ quân chủng. Người này là thành viên có cấp bậc hạ sĩ quan cao nhất trong quân chủng của mình và Giao hàng trong vai trò cố vấn trưởng cho bộ trưởng liên nghành, tham mưu trưởng quân chủng đó và Quốc hội Hoa Kỳ về những yếu tố có tương quan đến nhóm binh sĩ và hạ sĩ quan của quân chủng. Những hạ sĩ quan hạng sang này mang trách nhiệm và tính cách tương tự như những sĩ quan cấp tướng và sĩ quan mang quân kỳ. Họ là những người có cấp bậc như sau :

 • Sergeant Major of the Army: tạm dịch là “đại thượng sĩ Lục quân Hoa Kỳ”
 • Sergeant Major of the Marine Corps: tạm dịch là “đại thượng sĩ Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ”
 • Master Chief Petty Officer of the Navy: tạm dịch là “thủy sư thượng sĩ Hải quân Hoa Kỳ”
 • Chief Master Sergeant of the Air Force: tạm dịch là “đại thượng sĩ Không quân Hoa Kỳ”
 • Master Chief Petty Officer of the Coast Guard: tạm dịch là “thủy sư thượng sĩ Tuần duyên Hoa Kỳ”

Cấp bậc chuẩn úy[sửa|sửa mã nguồn]

Ngoài ra, tất cả các quân chủng trừ Không quân Hoa Kỳ có cấp bậc chuẩn úy đang sử dụng. Trên cấp bậc chuẩn úy 1 (warrant officer one) các quân nhân này có thể được xem là cấp sĩ quan, nhưng thường phục vụ trong một vai trò chuyên nghiệp và kỹ thuật của đơn vị mình. Tuy nhiên gần đây hơn, các quân nhân này cũng có thể phục vụ trong những vai trò lãnh đạo truyền thống hơn như các sĩ quan thông thường khác. Có một ngoại lệ đáng ghi nhận, thí dụ như các phi công trực thăng của Lục quân Hoa Kỳ, những quân nhân này thông thường đã có mặt trong quân đội và từng phục vụ trong vai trò các hạ sĩ quan cao cấp trong ngành mà mình sau đó sẽ phục vụ với cấp bậc chuẩn úy với tư cách là chuyên viên kỹ thuật. Đa số các phi công Lục quân Hoa Kỳ đã từng phục vụ một thời gian trong cấp bậc hạ sĩ quan. Cũng có thể họ đã từng đăng vào tân binh, hoàn thành khóa huấn luyện căn bản, rồi đi thẳng vào trường ứng viên chuần úy tại Trại Rucker, Alabama để sau đó tiếp tục học lái phi cơ.

Cấp bậc chuẩn úy trong Quân đội Hoa Kỳ có cùng tập tục và tác phong giống như cấp bậc sĩ quan. Họ hoàn toàn có thể tham gia những câu lạc bộ sĩ quan, nhận vai trò chỉ huy, và được những quân nhân cấp chuẩn úy dưới bậc và toàn thể hạ sĩ quan binh sĩ chào khi gặp mặt .Không quân Hoa Kỳ không còn sử dụng cấp bậc chuẩn úy từ năm 1959 khi bậc lương E-8 và E-9 sinh ra. Đa số những trách nhiệm không bay do những quân nhân cấp chuẩn úy đảm nhiệm trong những quân chủng khác được Không quân Hoa Kỳ thay thế sửa chữa bằng những quân nhân hạ sĩ quan hạng sang .
Một chiến sỹ gốc Á trong quân đội Hoa KỳCó năm cách thường thì để được ủy nhiệm thành một sĩ quan của một trong 5 quân chủng ( mặc dầu cũng có những con đường khác ) .

 • Quân đoàn Huấn luyện Sĩ quan Trừ bị (Reserve Officers’ Training Corps)
 • Trường Ứng viên Sĩ quan (OCS): là các học viện dành cho quân nhân đang tại ngũ, hay, trong trường hợp của Vệ binh Quốc gia thì do các học viện được tiểu bang tài trợ.
 • Các học viện quân chủng (Học viện Quân sự Hoa Kỳ ở West Point, New York; Học viện Hải quân Hoa Kỳ ở Annapolis, Maryland; Học viện Không quân Hoa Kỳ ở Colorado Springs, Colorado; Học viện Tuần duyên Hoa Kỳ ở New London, Connecticut; và Học viện Thương mại Biển Hoa Kỳ ở Kings Point, New York.)
 • Được ủy nhiệm trực tiếp – những người trong giới dân sự có các kỹ năng mà quân đội cần cho việc hoạt động và hỗ trợ binh sĩ có thể được ủy nhiệm trực tiếp thành sĩ quan. Các sĩ quan này giữ các chức vụ lãnh đạo trong ngành sau đây: luật, y tế, nha khoa, dược khoa, quân y, tình báo, vận tải-tiếp liệu, công binh, công cộng sự vụ, tuyên úy, đại dương học, và những ngành khác.
 • Ủy nhiệm tại mặt trận – dưới một số điều kiện nào đó, các hạ sĩ quan có kỹ năng hơn các đồng sự của họ có thể trở thành sĩ quan theo sự ủy nhiệm trực tiếp của một vị tư lệnh. Kiểu ủy nhiệm này hiếm khi xảy ra và chỉ dành riêng cho các cá nhân tài giỏi nhất và thông thường chỉ có vào thời chiến. Không có ủy nhiệm trực tiếp tại mặt trận kể từ Chiến tranh Việt Nam.
 • Sĩ quan công vụ hạn chế – vì lẽ tự nhiên thiếu một số sĩ quan có kỹ thuật cao nên Hải quân Hoa Kỳ có mở một hệ thống thăng chức dành cho các quân nhân hạ sĩ quan cao cấp có tài vào các chức vụ sĩ quan. Họ đáp ứng nhu cầu tương tự nhưng đặc biệt so với các nhu cầu mà quân nhân cấp chuẩn úy đảm nhiệm. Trong khi các quân nhân cấp chuẩn úy vẫn là các chuyên viên kỹ thuật thì các sĩ quan công vụ hạn chế đảm trách vai trò tổng thể hơn, giống như các sĩ quan.

Các quân nhân nhận ủy nhiệm từ Tổng thống Hoa Kỳ để trở thành sĩ quan (với sự ưng thuận của Thượng viện Hoa Kỳ). Để chấp nhận sự ủy nhiệm này, tất cả sĩ quan phải tuyên thệ nhận chức (từ commissioned officer có nghĩa là viên chức được ủy nhiệm tương đương nghĩa sĩ quan trong tiếng Việt).

Trong đời binh nghiệp, những sĩ quan sẽ phải trải qua những khóa giảng dạy cao hơn tại một hoặc nhiều trường ĐH tham mưu .Các sĩ quan cấp đại đội có bậc lương từ O-1 ( thiếu úy ) đến O-3 ( đại úy ) đảm nhiệm vai trò chỉ huy những đơn vị chức năng nhỏ hoặc một bộ phận nào của một đơn vị chức năng, thường thì họ có một quân nhân hạ sĩ quan hạng sang có kinh nghiệm tay nghề làm người hướng dẫn và trợ tá .Các sĩ quan cấp bậc mặt trận có bậc lương từ O-4 ( thiếu tá ) đến O-6 ( đại tá ) chỉ huy những cuộc hành quân phức tạp hơn và lớn hơn. Các sĩ quan có bậc lương từ O-1 ( thiếu úy ) đến O-3 ( đại úy ) được xem không chính thức là những sĩ quan cấp thấp ; những sĩ quan có bậc lương từ O-4 ( thiếu tá ) đến O-6 ( đại tá ) đôi lúc được công nhận là sĩ quan hạng sang .Các sĩ quan cấp tướng hay những sĩ quan mang quân kỳ ship hàng ở những cấp bậc chỉ huy cao nhất .
Đây là những cấp bậc vinh dự và nghĩa vụ và trách nhiệm cao nhất trong quân đội nhưng gần như không được cấp trong lúc ship hàng thời bình và chỉ được rất ít sĩ quan mang trong thời chiến :
Không có cấp bậc tương tự cho Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ hay Tuần duyên Hoa Kỳ. Giống như cấp bậc 3 và 4 – sao, Quốc hội Hoa Kỳ là nơi có quyền đồng ý chấp thuận xác nhận một cấp bậc 5 – sao .

Cấp bậc đại thống tướng lục quân được xem là cao hơn thống tướng lục quân nhưng chưa có một vị sĩ quan nào giữ khi đang tại ngũ và có các sĩ quan khác giữ cấp bậc thống tướng. Có hai người được phong cấp bậc này là: John J. Pershing được phong cấp bậc này năm 1919 sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và George Washington được phong cấp bậc này sau khi mất vào năm 1976 đúng lúc kỷ niệm 200 năm lập quốc Hoa Kỳ. Pershing, được phong đại thống tướng lục quân khi còn sống vào thời gian có các sĩ quan được phong cấp thống tướng lục quân trong thời Chiến tranh thế giới thứ hai. George Washington được phong đại thống tướng theo công luật 94-479 và theo văn bản thì “cấp bậc này cao hơn bất cứ cấp bậc nào khác của lục quân trong quá khứ cũng như hiện tại”. Như vậy theo văn bản thì cấp bậc của Washington chẳng những cao hơn Pershing mà còn vĩnh viễn cao hơn bất cứ cấp bậc nào của Lục quân Hoa Kỳ.

Đối với Hải quân Hoa Kỳ, cấp bậc tương đương đại thống tướng lục quân theo lý thuyết là Admiral of the Navy hay đại thủy sư đô đốc. Cấp bậc này chưa từng có vị sĩ quan hải quân tại ngũ nào giữ trong lúc có các sĩ quan mang quân hàm fleet admiral hay thủy sư đô đốc. George Dewey là người duy nhất từng giữ cấp bậc này. Sau khi cấp bậc thủy sư đô đốc được thiết lập vào năm 1944, Bộ Hải quân Hoa Kỳ nói rõ rằng cấp bậc cấp bậc thủy sư đô đốc đứng sau cấp bậc đại thủy sư đô đốc. Tuy nhiên từ khi Dewey qua đời nằm 1917 trước khi cấp bậc thủy sư đô đốc được lập ra, tình trạng của cấp bậc 6-sao vẫn hoàn toàn chưa được xác nhận.

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Các quân chủng[sửa|sửa mã nguồn]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.