Giải Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch – Lớp 7

Rate this post
Hướng dẫn giải san sẻ chiêu thức ứng dụng kiến thức và kỹ năng về đại lượng tỉ lệ nghịch đã học để giải những bài toán trong thực tiễn, nội dung được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán đại lớp 7, mời những em học viên và thầy cô giáo tìm hiểu thêm dưới đây .

Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 4 trang 60:

Cho ba đại lượng x, y, z. Hãy cho biết mối liên hệ giữa hai đại lượng x và z, biết rằng :
a ) x và y tỉ lệ nghịch, y và z cũng tỉ lệ nghịch ;

b) x và y tỉ lệ nghịch, y và z tỉ lệ thuận

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có :
a ) x và z tỉ lệ thuận
b ) x và z tỉ lệ nghịch

Bài 16 (trang 60 SGK Toán 7 Tập 1): 

Hai đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau hay không, nếu

a)

Lời giải bài 16 một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch lớp 7 - 1

b)

Lời giải bài 16 một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch lớp 7 - 2

Hướng dẫn giải chi tiết:

a) Ta có 1.120 = 2. 60 = 4.30 = 5.24 = 8.15 = 120.

Nên x và y là đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau .

b) Vì 5.12,5 ≠ 6.10 nên x và y không tỉ lệ nghịch với nhau.

Kiến thức áp dụng

+ x và y tỉ lệ nghịch theo hệ số a nghĩa là Kiến thức áp dụng giải bài 16 Một số bài toán đại lượng tỉ lệ nghịch  hay x.y = a

+ Hệ số a luôn không đổi .

Bài 17 (trang 61 SGK Toán 7 Tập 1): 

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau. Điền số thích hợp vào ô trống :

Giải bài 17 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Hướng dẫn giải chi tiết:

Nhìn vào bảng ta thấy khi x = 10 thì y = 1,6. Do đó thông số tỉ lệ a = 10.1,6 = 16 .
Vậy x. y = 16 .
Do đó khi x = 1 thì y = 16 : 1 = 16
Khi y = 8 thì x = 16 : 8 = 2
Khi y = – 4 thì x = 16 : ( – 4 ) = – 4

Lời giải bài 17 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Khi x = – 8 thì y = 16 : ( – 8 ) = – 2 .
Từ đó ta có bảng sau :

Lời giải bài 17 Một số bài toán về đại lượng tỉ lện nghịch

Kiến thức áp dụng

+ x và y tỉ lệ nghịch theo hệ số a nghĩa là Lời giải bài 17 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch hay x.y = a

+ Hệ số a luôn không đổi .

Bài 18 (trang 61 SGK Toán 7 Tập 1): 

Cho biết 3 người làm cỏ một cánh đồng hết 6 giờ. Hỏi 12 người ( có cùng hiệu suất ) làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu thời hạn ?

Hướng dẫn giải chi tiết:

Với cùng một cánh đồng nên số người làm cỏ hết cánh đồng đó và số giờ là hai đại lượng tỉ lệ nghịch .
Hệ số tỉ lệ bằng 3.6 = 18 .
Gọi số giờ để 12 người làm cỏ hết cánh đồng là x ( giờ )
Theo đặc thù của đại lượng tỉ lệ nghịch ta có x. 12 = 18 suy ra x = 1,5 .
Vậy 12 người làm cỏ cánh đồng hết 1,5 giờ ( 1 giờ 30 phút )

Kiến thức áp dụng

+ x và y tỉ lệ nghịch theo hệ số a nghĩa là Lời giải bài 18 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch  hay x.y = a

+ Hệ số a luôn không đổi .

Bài 19 (trang 61 SGK Toán 7 Tập 1): 

Với cùng số tiền để mua 51 mét vải loại I hoàn toàn có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, biết rằng giá tiền 1 mét vải loại II chỉ bằng 85 % giá tiền vải loại I ?

Hướng dẫn giải chi tiết:

Gọi giá tiền 1 mét vải loại I là x1 ; giá tiền 1 m vải loại II là x2 .
Với cùng một số tiền, số mét vải loại I và loại II mua được tương ứng là y1 ; y2 ( m ) .
Theo đề bài có : y1 = 51 ; x2 = 85 %. x1 = 0,85. x1 .
Với cùng một số tiền thì giá tiền 1 mét vải và số vải mua được là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có :

Lời giải bài 19 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Vậy với cùng số tiền đó ta hoàn toàn có thể mua được 60 m vải loại II .

Kiến thức áp dụng

+ x và y tỉ lệ nghịch theo hệ số a nghĩa là Lời giải bài 19 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch hay x.y = a

+ Hệ số a luôn không đổi .

→Còn tiếp:……………………..

Tải trọn bộ hướng dẫn giải các bài tập Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch – Lớp 7 tại đường link dưới đây.

File tải miễn phí trọn bộ hướng dẫn giải các bài tập Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch – Lớp 7:

Hy vọng tài liệu sẽ hữu dụng cho những em học viên và quý thầy cô tìm hiểu thêm và so sánh đáp án đúng mực .
Ngoài ra những em học viên và thầy cô hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm nhiều tài liệu hữu dụng tương hỗ ôn luyện thi môn toán như đề kiểm tra, hướng dẫn giải sách giáo khoa, vở bài tập được update liên tục tại chuyên trang của chúng tôi .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.