Các phương pháp phân lập, nuôi cấy vi khuẩn

Rate this post
Điều quan trọng trong quy trình nuôi cấy vi khuẩn là tránh không đưa thêm vi khuẩn ngoại nhiễm vào thiên nhiên và môi trường nuôi cấy. Do vậy, ngoài những thao tác luôn phải được thực thi trong điều kiện kèm theo vô trùng tuyệt đối, mọi yếu tố từ môi trường tự nhiên, dụng cụ chứa, dụng cụ nuôi cấy đến những đồ vật thiết yếu đều phải được khử trùng trước khi sử dụng .Nuôi cấy vi khuẩn là đưa bệnh phẩm hoài nghi chứa vi khuẩn vào môi trường tự nhiên thích hợp nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo cho vi khuẩn tăng trưởng. Tùy theo mục tiêu mà những môi trường tự nhiên nuôi cấy có những chất dinh dưỡng cơ bản hay thêm những yếu tố đặc biệt quan trọng ( ví dụ muối, muối mật, những chất tạo màu … ) để phân biệt được những đặc tính sinh vật hóa học của vi khuẩn. Từ đó giúp đánh giá và nhận định sơ bộ bắt đầu về nhóm vi khuẩn hoặc vi khuẩn hoài nghi gây bệnh .Có nhiều kỹ thuật nuôi cấy vi khuẩn, tuy nhiên hoàn toàn có thể phân loại như sau :

Cấy phân vùng:

  • Cấy định danh: cấy trên các môi trường định danh, nhằm phát hiện các tính chất sinh vật hóa học của vi khuẩn. Mỗi vi khuẩn có 1 bộ tính chất sinh vật hóa học riêng. Vì vậy sau khi cấy định danh 24h, dựa vào bộ tính chất sinh vật hóa học để xác định tên vi khuẩn.
  • Cấy tăng sinh: tăng sinh số lượng vi khuẩn trong mẫu bệnh phẩm, đặc biệt với các bệnh phẩm ban đầu ít vi khuẩn như máu, dịch não tủy, dịch màng phổi…
  • Cấy định lượng: nhằm xác định mật độ vi khuẩn trong mẫu bệnh phẩm ban đầu 1 cách khá tuyệt đối. Điển hình của phương pháp cấy định lượng là cấy nước tiểu.
  • Cấy bán định lượng: nhằm xác định mật độ vi khuẩn trong mẫu bệnh phẩm ban đầu 1 cách tương đối. Điển hình của phương pháp cấy định lượng là cấy đờm.
  • Cấy lưu chủng: cấy vi khuẩn đã định tên, đã biết tên vào môi trường thích hợp để lưu giữ chủng vi khuẩn phục vụ nghiên cứu hoặc các mục đích khác.

Môi trường nuôi cấy vi khuẩn cũng rất phong phú. Tùy theo mục tiêu nuôi cấy, tùy theo loại bệnh phẩm, tùy theo căn nguyên vi khuẩn để lựa chọn thiên nhiên và môi trường nuôi cấy thích hợp. Các môi trường tự nhiên nuôi cấy thạch rắn như : thạch máu, thạch chocolate, thạch MacCon-key, thạch UTI phổ cập dùng với những vi khuẩn gây bệnh thường gặp. Cấy phân vùng, cấy định lượng và bán định lượng thường dùng những loại thạch này để thực thi .

Một số thạch rắn chọn lọc cho từng nhóm, từng loại vi khuẩn như: thạch Strepto B chọn lọc Liên cầu nhóm B, thạch SS, Hektoen chọn lọc vi khuẩn salmonella, shigella…

Các vi khuẩn khó mọc, hoặc những vi khuẩn có đặc thù đặc biệt quan trọng thì cần những môi trường tự nhiên đặc biệt quan trọng để ưu tiên cho vi khuẩn gây bệnh tăng trưởng như vi khuẩn tả cần cấy trên thiên nhiên và môi trường TCBS. ..

Môi trường để cấy tăng sinh thường là môi trường lỏng như BHI, canh thang glucose 2%, môi trường pepton kiềm

Môi trường cấy định danh thì hoàn toàn có thể là thiên nhiên và môi trường thạch đặc đĩa petri hoặc thạch nghiêng để tìm những đặc thù sinh vatah hóa học của vi khuẩn, từ đó xác lập được tên vi khuẩn .Sau khi vi khuẩn được đưa vào những thiên nhiên và môi trường này, cần phân phối nhiệt độ và điều kiện kèm theo khí trường tốt nhất cho vi khuẩn tăng trưởng. Hầu hết những loại vi khuẩn cần nhiệt độ 35 oC ± 1, khí trường thông thường là hoàn toàn có thể tăng trưởng. Một số vi khuẩn cần thêm CO2 trong thiên nhiên và môi trường như lậu cầu, não mô cầu … 1 số ít cần điều kiện kèm theo kỵ khí. Thiết bị thường được dùng để ủ cho vi khuẩn tăng trưởng là tủ ấm thường hoặc tủ ấm có cung ứng CO2 5 % .Trong nội dung bài viết này, xin được đề cập đến phương pháp cấy phân vùng với những vi khuẩn thường gặp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.