ThS. Trần Thị Huyền Trang

Rate this post

9. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)

Bạn đang đọc: ThS. Trần Thị Huyền Trang

TT

Tên ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

1

Tiếng Anh

Khá

Khá

Khá

Khá

           

10. Quá trình công tác làm việc

Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí

công tác làm việc

Lĩnh vực

trình độ

Cơ quan công tác làm việc

2011 – nay

Giảng viên

TMĐT

Đại học Thương mại

               

11. Các bài báo khoa học được công bố

TT

Tên bài báo

 

Tác giả

hoặc đồng

tác giả

Nơi công bố

(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng )

Năm

công bố

1

Mô hình quản trị kế hoạch dựa trên tri thức ứng dụng cho những doanh nghiệp thương mại điện tử Nước Ta

Đồng tác giả

Quản trị kế hoạch dựa trên tri thức trong khu vực Đông Nam Á : thử thách, tác nhân và triển vọng

2011

 

2

Thực trạng ứng dụng mạng VAN trên quốc tế và Nước Ta

Đồng tác giả

Đào tạo Thương mại điện tử phân phối nhu yếu của doanh nghiệp : Thực trạng Nước Ta và kinh nghiệm tay nghề quốc tế

2011

3

Đại học xanh – Xu hướng của quốc tế và những yếu tố đặt ra cho Nước Ta trong tiến trình hội nhập

Đồng tác giả

Tăng trưởng xanh trong thời kỳ toàn thế giới hóa : những phương diện kinh tế tài chính, quản trị doanh nghiệp và xã hội

2013

4

Mô hình E-logistics trong thương mại kinh doanh bán lẻ điện tử trên quốc tế và một số ít yếu tố đặt ra tại Nước Ta .

Tác giả

Hội nhập : Thành tựu và những yếu tố đặt ra

2013

5

Nghiên cứu tình hình thay đổi phát minh sáng tạo của những doanh nghiệp thương mại điện tử trên quốc tế và 1 số ít yếu tố đặt ra tại Nước Ta

Tác giả

Cùng doanh nghiệp Vượt qua thử thách – Quản lý thay đổi và phát minh sáng tạo trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ( ICECH2014 )

năm trước

6

Đào tạo nguồn nhân lực thương mại điện tử trong những trường ĐH, cao đẳng tại Nước Ta : Thực trạng và giải pháp

Tác giả

Đào tạo nhân lực thương mại điện tử – Tổng kết 10 năm huấn luyện và đào tạo ngành TMĐT bậc ĐH và hướng tăng trưởng

năm trước

7

Ứng dụng giải pháp dạy học tích cực trong học phần thanh toán giao dịch điện tử nhằm mục đích phân phối chuẩn đầu ra cho ngành thương mại điện tử

Tác giả

Đổi mới nội dung, chiêu thức giảng dạy phân phối chuẩn đầu ra những chuyên ngành giảng dạy của Trường Đại học Thương mại

năm trước

8

ERP’s Role in Business Process Reengineering to Improve Managerial Efficiency

Tác giả

Proceedings of International conference on Emerging Challenges : Managing to Success – ICECH2015

năm ngoái

9

Nâng cao năng lượng giảng viên bộ môn Thương mại điện tử trong điều kiện kèm theo tự chủ tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm

Tác giả

Đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy ĐH trong điều kiện kèm theo tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm

năm nay

10

The Impacts of Mobile-commerce on Customer ’ Behavior and The Prosperity in Vietnam

Đồng tác giả

Global Diffusion of Technology Development Experiences and the Role of Entrepreneurship

năm nay

11

Blockchain technology and potential applications in trực tuyến advertising

Tác giả

International Conference on Marketing in the Connected Age ( MICA-2018 )

2018

12

Ứng dụng Blockchain trong hoạt động giải trí cơ quan chính phủ điện tử trên quốc tế và những khó khăn vất vả tại Nước Ta .

Tác giả

Thương mại điện tử và giải pháp công nghệ thông tin trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

2018

13

Blockchain technology and potential applications in food supply chain

Tác giả

International Conference on EmergingChallenges : Management for Digital Evolution ( ICECH 2019 )

2019

12. Giáo trình / sách tìm hiểu thêm / chuyên khảo

TT

Tên sách

Chủ biên hoặc

thành viên

Năm / nhà xuất bản

               

13. Các đề tài, dự án Bất Động Sản, trách nhiệm KH&CN

Tên đề tài, dự án Bất Động Sản, trách nhiệmKH&CN

những cấp

Thời gian

( mở màn – kết thúc )

Chủ nhiệm / Thư ký / Thành viên

Tình trạng

 

Phát triển vi giao dịch thanh toán điện tử tại Nước Ta – tình hình và giải pháp

2012 – 2013

Thành viên

Nghiệm thu

Nghiên cứu hoàn thành xong triết lý về marketing dựa trên khu vực ( LBM ) trong thương mại di động

năm ngoái – năm nay

Chủ nhiệm

Nghiệm thu

Nghiên cứu về công nghệ Blockchain và năng lực ứng dụng trong thương mại điện tử tại Nước Ta

2017 – 2018

Chủ nhiệm

Nghiệm thu

14. Kinh nghiệm về giảng dạy

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.